ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Wróć

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne prowadzone są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wychowankowie biorą również udział w terapii korekcyjno – kompensacyjnej, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej, rehabilitacji ruchowej i kynoterapii.

Praca z dziećmi odbywa się w ramach następujących zajęć edukacyjnych:

 1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
 2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się.
 3. Zajęcia rozwijające kreatywność.
 4. Wychowanie fizyczne.
 5. Religia.

Z wychowankami pracujemy metodami:

 • Metoda Ośrodków Pracy
 •  Metoda Dobrego Startu
 •  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 •  Program Aktywności „Świadomość  Ciała, Kontakt i Komunikacja” M. i Ch. Knillów.
 • Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
 •  Komunikacja alternatywna
 •  Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona
 • Logorytmika
 •  Pedagogika zabawy
 •  Muzykoterapia
 •  Techniki relaksacyjne
 • Arteterapia

 

Celem zajęć  jest stymulowanie oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanków na miarę ich indywidualnych możliwości. Właściwie prowadzona terapia wpływa na korygowanie nieprawidłowości rozwojowych i kompleksowanie braków w rozwoju. Podczas zajęć tworzone są warunki do zdobywania przez wychowanków najprostszych wiadomości o przyrodzie oraz środowisku społecznym. Wychowankowie nabywają i doskonalą także umiejętności samoobsługowe oraz komunikacyjne. Stwarzamy im sytuacje służące adaptacji społecznej poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych.

 

Facebook

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2022   |  OREW Laszczyny  |  Realizacja: DKAmedia