ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Wróć

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

 Zajęcia te prowadzone są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim. Jest to praca w zespołach liczących od 2 do 4 wychowanków, która polega na realizowaniu indywidualnych programów rewalidacyjno – wychowawczych konstruowanych dla każdego wychowanka.

Nasza placówka w ramach tych zajęć dostosowuje swoje oddziaływanie do wieku, indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Mogą w nich uczestniczyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim od ukończenia 3 roku życia do ukończenia 25 roku życia.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz ułatwienie funkcjonowania w codziennym życiu, obcowania z rówieśnikami, poznawania środowiska, doświadczanie bodźców z najbliższego otoczenia.

Wspieramy rozwój naszych uczniów poprzez odpowiednio dobrane metody i techniki pracy:

– Metoda stymulacji polisensorycznej – Poranny krąg,

– Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

– Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,

– Sesja kontaktu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla,

-Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,

– Komunikacja alternatywna i wspomagająca,

– Zajęcia muzyczno- rytmiczne,

– Zajęcia ekspresyjne,

– Zajęcia z żywiołami,

– Zajęcia stymulujące zmysły.

 

Prowadzący terapię nauczyciele to specjaliści  z zakresu oligofrenopedagogiki, pełni empatii i zrozumienia dla potrzeb zarówno  podopiecznych jak i ich rodzin.

Facebook

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2022   |  OREW Laszczyny  |  Realizacja: DKAmedia