SENSOPLASTYKA

Wróć

Sensoplastyka®

Plastyka Sensoryczna® to działania plastyczne stymulujące zmysły i wspierające rozwój kompetencji intra oraz interpersonalnych. Istotą Sensoplastyki® jest oparcie procesu twórczego na podbudowie coachingowej. Od strony działań plastycznych Sensoplastyka® to tylko i wyłącznie produkty spożywcze używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Sensoplastyka® wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu , smaku. Podczas warsztatów Sensoplastycznych® wykorzystujemy materiały plastyczne wyłącznie z produktów spożywczych. Sensoplastyka® opiera się także na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych, działania Sensoplastyczne® sprzyjają relaksacji. Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju: wspieramy rozwój zmysłów, wspomagamy budowanie świadomości ciała i przestrzeni, dbamy o usprawnianie ruchowe, wpływamy na rozwój mowy, poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z wychowankami, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa, wspieramy rozwój poznawczy. Wśród korzyści wynikających z udziału w zajęciach należy wymienić: uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej, wzmacnianie skuteczności działania, czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania, doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów, wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń, wychodzenie ze schematów, poszukiwanie coraz to nowych rozwiązań, elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie, poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych, współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów, pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu, wzmacnianie wiary we własne możliwości /Stefańska I.A., Sensoplastyka®, materiały szkoleniowe, Lublin 2014/. W naszej placówce Certyfikat Trenera Sensoplastyki® 1 stopnia uprawniający do prowadzenia warsztatów kreatywnego rozwoju autorską metodą I.A. Stefańskiej posiada R. Stopyra.

Facebook

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2022   |  OREW Laszczyny  |  Realizacja: DKAmedia