TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Wróć

Terapia psychologiczna

W ramach terapii indywidualnej prowadzone są zajęcia w wymiarze 45 minut tygodniowo oraz zajęcia grupowe – 30 minut tygodniowo dla wychowanków  z grup edukacyjno-wychowawczych. Terapia ma na celu optymalizację funkcjonowania poznawczego wychowanków, usprawnianie sposobu komunikowania się, rozwój manualny, usprawnienie funkcjonowania zmysłów i ich koordynacji oraz poprawę funkcjonowania emocjonalno-społecznego. W ramach terapii wykorzystywane są metody: Programy Knillów, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego, gry i zabawy edukacyjne oraz gry multimedialne rozwijające funkcje poznawcze, alternatywne i wspomagające metody komunikowania się: symbole PCS i system gestów Makaton, elementy muzykoterapii, arteterapii i aromaterapii.

Facebook

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2022   |  OREW Laszczyny  |  Realizacja: DKAmedia