KADRA OŚRODKA

Wróć

Dyrektor

mgr Lidia Roman – ukończyła pedagogikę w zakresie pracy socjalnej, podyplomowo oligofrenopedagogikę, logopedię, neurologopedię i surdologopedię oraz zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji. Zdobyła certyfikat terapeuty integracji sensorycznej.

Nauczyciele – Wychowawcy

mgr Agata Ząbczyk – ukończyła pedagogikę w zakresie resocjalizacji, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

mgr Lucyna Ziemba – ukończyła socjologię, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej, oligofrenopedagogiki oraz edukacji, rewalidacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Terapii Bazalnej oraz Terapii Snoezelen.

mgr Grzegorz Martula – ukończył historię w zakresie specjalności nauczycielskiej, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

mgr Renata Stopyra – ukończyła  pedagogikę w zakresie resocjalizacji, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

mgr Ewelina  Kostka – Kłos –ukończyła pedagogikę ,studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

mgr Bernadeta Zygmunt – ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z integracją społeczną i kulturową oraz studia podyplomowe oligofrenopedagogiki oraz integrcji sensorycznej (SI)

mgr Marta Mścisz – ukończyła  pedagogikę w zakresie pedagogiki społeczno – opiekuńczej oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

mgr Ewa Krajewska- Baran – ukończyła  pedagogikę w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

mgr Elżbieta Tołpa – ukończyła  pedagogikę o specjalności opieka i terapia psychopedagogiczna oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.

mgr Elżbieta Romanowska –  ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z integracją społeczną i kulturową, oraz terapią pedagogiczną.

Pracownicy merytoryczni ukończyli szereg kursów i szkoleń:

 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia dzieci z autyzmem i upośledzonych umysłowo stopniu głębokim
 • Konstruowanie indywidualnych programów dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapii zajęciowej
 • Agresja u osób z autyzmem i z głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Terapia dzieci z autyzmem i upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
 • Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – Ii II stopień
 • Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia opozycyjno-buntowniczego i zaburzeń zachowania
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży
 • Metoda Knilla –praca z oddechem, dotyk i komunikacja, program aktywności
 • Makaton – poziom I,II,III
 • Podstawy integracji sensorycznej i inne formy wspomagania rozwoju dziecka
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z ADHD
 • Podstawy teoretyczne i metodyczne do pracy z dzieckiem z ADHD
 • Metoda Dobrego Startu – I i II stopień
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne – I i II poziom
 • Chusta animacyjna w pracy z każdą grupą
 • Sala doświadczania świata – kreatywne zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością
 • Arteterapia w praktyce – warsztaty muzykoterapeutyczne
 • Analiza rysunku dziecka
 • Terapia ręki – I i II stopień
 • Metoda Integracji Sensorycznej – wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu
 • Sensoplastyka – plastyka sensoryczna
 • Stymulacja Bazalna®
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pomoc nauczyciela – wychowawcy:

Katarzyna Łyko

Dorota Sadło

Monika Krajewska

Grzegorz Smędra

Monika Kołcz

Alicja Kłak

Anna Kołcz

Justyna Lizak

Agata Krupa

Zakres ukończonych kursów i szkoleń:

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Vademecum drużynowego,
 • Specjalistyczny kurs komputerowy Joomla CMS- system zarządzania treścią.

Fizjoterapeuci

mgr Joanna Lorenc – ukończyła fizjoterapię, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, studium pedagogiczne, dyplomowany refleksolog oraz terapeuta Intergracji Sensorycznej.

mgr Arkadiusz Pastuszczak – ukończył fizjoterapię, studia magisterskie oraz min. kursy:

 • IBITA Bobath dla dorosłych
 • PNF – podstawowy, rozszerzony
 • Skoliozy – diagnostyka i terapia
 • Kinezjotaping podstawowy
 • instruktor pływania

 

mgr Katarzyna Flis – certyfikowany terapeuta NDT Bobath, ukończyła fizjoterapię, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz studium pedagogiczne oraz kursy:

 • Ocena neurorozwoju i planowanie terapii dzieci cierpiących na MPD i inne zaburzenia neurorozwojowe,
 • Skoliozy- diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Kinezjotaping podstawowy
 • Diagonostyka i terapia narządu ruchu,
 • Kinezjotaping
 • Integracji Odruchów dynamicznych i posturalnych wg dr Masgutowej
 • Instruktor Nordic Walking

Fizjoterapeuci ukończyli ponadto:

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Zaopatrzenie ortopedyczne i wyroby medyczne dla dzieci z deficytami ruchowymi,

Specjalista kynoterapii

mgr Barbara Urban – ukończyła fizjoterapię, podyplomowo kynoterapię, pedagogiczne studia kwalifikacyjne oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Psycholog

mgr Małgorzata Malik – Sławęcka – ukończyła psychologię, studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.

Logopedzi

mgr Justyna Majkut – ukończyła filologię polską o specjalności  logopedycznej, pedagogikę w zakresie pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej, podyplomowo neurologopedię i surdologopedię oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.

mgr Magdalena Malita – ukończyła pedagogikę w zakresie nauczania początkowego oraz podyplomowo oligofrenopedagogikę i logopedię korekcyjną.

mgr Lidia Roman – ukończyła pedagogikę w zakresie pracy socjalnej, podyplomowo oligofrenopedagogikę, logopedię, neurologopedię i surdologopedię.

Katecheta

Ks. Jan Szczepaniak

Pielęgniarka dyplomowana

Dorota Sadło

Pracownicy obsługi

Maria Urban

Irena Rynasiewicz

Kierowca

Zbigniew Roman

Facebook

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2022   |  OREW Laszczyny  |  Realizacja: DKAmedia