Terapia Bazalna

8 lipca 2022

Terapia Bazalna w naszej placówce od 1 wrzesnia.

Rozpoczęło się upalne lato, wszyscy marzą o wakacjach i zasłużonym odpoczynku, ale zanim to nastąpi, chcemy się pochwalić, że od 1 września nowego roku szkolnego rozpoczynamy w naszej placówce stałe zajęcia stymulacji bazalnej. Dysponujemy przeszkoloną kadrą, przygotowujemy salę i niezbędne wyposażenie. Chcemy przybliżyć Wam – rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych, jakie korzyści terapeutyczne otrzymają dzieci. Terapia bazalna to koncept pedagogiczny stworzony przez prof. A. Frölicha. Adresowana jest ona do osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, których sprawność motoryczna jest mocno ograniczona, obarczonych dodatkowo znacznymi uszkodzeniami wzroku i/lub słuchu, zaburzeniami integracji sensorycznej, epilepsją itp., a także całkowicie zależnych we wszystkich sferach swojego życia, wymagających pełnego wsparcia i opieki.
Metoda ta wykorzystywana jest zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, których niepełnosprawność jest skutkiem czynników prenatalnych i okołoporodowych, jak i z osobami dorosłymi, które uległy ciężkim uszkodzeniom neurologicznym wskutek wypadku lub chorób neurodegeneracyjnych oraz do towarzyszenia osobom w stanie terminalnym.
W koncepcie tym niezwykle ważna jest filozofia – uświadomienie sobie, że wartość każdego życia jest równorzędna, w tym samym stopniu istotna i wymagająca szacunku. Bywa jednak, że życie ludzkie przybiera różną formę – czasem człowiek znajduje się w położeniu pełnej zależności, gdzie wsparcie i pośrednictwo drugiej osoby jest niezbędne, aby móc poczuć swoje ciało i przez to uświadomić sobie własną egzystencję. Dopiero to może stać się punktem wyjścia do bycia aktywnym, sprawczym, daje szansę na zrodzenie się uznania dla samego siebie, poczucia, że „mogę”, „potrafię”. I dopiero to otwiera na kontakt z drugim człowiekiem, który może być źródłem radości, doświadczania miłości, a więc spraw najistotniejszych w życiu każdego z nas, a także przez zwroty pomaga rozwijać samoświadomość.
Osoba głęboko wielorako niepełnosprawna doświadcza, więc i komunikuje się przez ciało, całym sobą. Brak odczuwania własnego ciała, (do którego prowadzi już 6-godzinne całkowite unieruchomienie) wprowadza nas w mgłę cielesno-zmysłową – stan na pograniczu snu i czuwania, w którym samoświadomość i świadomość tego, co nas otacza, stopniowo zanika. Może się to stać codziennością osób z poważnymi uszkodzeniami neurologicznymi, prowadzącą do bierności i apatii. Nie czuję swojego ciała, nie ma mnie. A jak mówi prof. Frölich, po tej stronie może znaleźć się każdy z nas – czasami wystarczy chwila – wypadek komunikacyjny, wylew, choroba…
Celem stymulacji bazalnej – stymulacji od podstaw – jest zrekompensowanie braku doświadczeń, między innymi w zakresie samodzielnego poruszania się i interakcji z otoczeniem. Stymulacja od podstaw i jej koncepcja powstały z myślą o osobach, które nie są w stanie same interesować się otaczającą rzeczywistością ani współdziałać ze środowiskiem. Osoby z głęboką niepełnosprawnością komunikują się z osobami i ze środowiskiem przede wszystkim poprzez własne ciało i potrzebują specjalnych ofert wychowawczych, które uwzględnią ich realne i specjalne potrzeby, możliwości komunikacyjne oraz aspekt biograficzny. Ta propozycja pedagogiczna ma na celu przede wszystkim pobudzenie maksymalnego rozwoju osoby głęboko niepełnosprawnej, proponując liczne bodźce środowiskowe i doświadczenia wielozmysłowe, które ułatwiają świadomość własnej egzystencji. Świat tych osób jest bardzo ograniczony i skoncentrowany przede wszystkim na bliskim kontakcie cielesnym, który daje im, (chociaż w minimalny sposób) możliwość poznania go. Stymulacja bazalna zajmuje się także tworzeniem odpowiedniego, harmonijnego środowiska, które pomaga osobie w percepcji samego siebie, jako osoby aktywnej, nawet, jeśli jest to aktywność minimalna. Za pomocą własnej aktywności i odpowiednio dobranych bodźców pomagamy im wejść w kontakt z własnym ciałem i światem zewnętrznym.
Kiedy poznajemy osobę z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, zazwyczaj spotykam się z różnymi potrzebami i oczekiwaniami. Dotyczą one zarówno jej, jak i członków jej rodziny, w związku ze sprawowaniem opieki nad nią. Te, na które potrafi odpowiedzieć terapia bazalna, obejmują dobór prawidłowej pozycji do aktywności i odpoczynku. Zorganizowanie aktywności własnej dla osoby niepełnosprawnej przez poszukiwanie możliwych form i wskazanie materiałów, wsparcie w zakresie realizacji podstawowych czynności pielęgnacyjnych, modelowanie sposobów zabawy i możliwości wspierania rozwoju komunikacyjnego osoby. https://www.youtube.com/shorts/X6qG_YY7c48

Facebook

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2022   |  OREW Laszczyny  |  Realizacja: DKAmedia