Ćwiczenia metodą M. i Ch. Knillów

11 stycznia 2020

Jedną z metod wykorzystywanych w pracy z wychowankami są Programy Aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja opracowane przez M. i Ch. Knillów. Programy te przeznaczone są dla dzieci, młodzieży z różnymi poziomami rozwoju intelektualnego i fizycznego. Opierają się one na poznawaniu przez wychowanków różnych rodzajów aktywności, poprzez dostosowywanie swych ruchów do melodyczno – rytmicznego akompaniamentu z nagrania. Programy Aktywności realizowane są w poczuciu zaufania, bezpieczeństwa i radosnej zabawie w różny sposób, w zależności od specyficznych potrzeb wychowanków i ich możliwości ruchowych. Dzięki ćwiczeniom metodą Knillów wychowankowie lepiej rozumieją relacje pomiędzy sobą i swoim ciałem, a to czyni ich zdolnymi do odkrycia znaczących powiązań z otoczeniem i wejścia w relacje z innymi ludźmi oraz do manipulowania przedmiotami w sposób celowy, poznawczy.

Facebook

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2022   |  OREW Laszczyny  |  Realizacja: DKAmedia