ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM METODĄ DOBREGO STARTU

17 października 2019

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM METODĄ DOBREGO STARTU W GRUPIE EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ NR 1
Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz wspomaga rozwój psychomotoryczny, edukację i terapię dzieci. Angażuje uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Metoda aktywizuje rozwój funkcji uczestniczących w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi czyli integrację percepcyjno – motoryczną. Program zajęć obejmuje: ćwiczenia orientacyjno – porządkowe, orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni, ćwiczenia językowe, a następnie ruchowe, ruchowo – słuchowe (rytmiczne) i ruchowo – słuchowo – wzrokowe. Podczas tych ostatnich dzieci śpiewając piosenkę lub recytując wierszyk/rymowankę rysując figury geometryczne lub pisząc litery i cyfry.

Facebook

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2022   |  OREW Laszczyny  |  Realizacja: DKAmedia