Get Adobe Flash player

Rehabilitacja

W Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym zapewniona jest kompleksowa opieka z zakresu rehabilitacji ruchowej, która objęci są wszyscy wychowankowie. Usprawnianie ruchowe odbywa się na podstawie indywidualnego programu terapii, który powstaje przy udziale wszystkich specjalistów z uwzględnieniem wskazań lekarskich.

Działania fizjoterapeutów uwzględniają aktualny stan i możliwości  wychowanków.

Rehabilitacja odbywa się w sposób  indywidualny, jej ilość i czas trwania jest dostosowana do stanu, możliwości i potrzeb dziecka 

 

Zajęcia prowadzone z zakresu rehabilitacji ruchowej mają na celu:

  • utrzymanie i wzmocnienie siły mięśniowej,
  • zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach,
  • utrzymanie dobrej czynności układu oddechowego i nerwowego
  •  z akcentem na profilaktykę i korekcje wad postawy,
  • rozwój siły mięśniowej,
  • osiągnięcie niezależności ruchowej