Get Adobe Flash player

Koncepcja pracy

 

 

WIZJA

 

 

„ Nie można zmienić żadnego z dzieci na inne niż jest, można obudzić to, co drzemie w duszy dziecka”

 

                                                                                                 Erich Fromm

 

Jesteśmy placówką, dla której największą wartością jest radość i szczęście naszych dzieci. Dajemy im poczucie bezpieczeństwa, uczymy wzajemnej pomocy i akceptacji. Stwarzamy warunki do  rozwoju, adekwatnie do indywidualnych możliwości dziecka. Każdego dnia troszczymy się o to, aby wzrastały w przyjaznej atmosferze. Poprzez naszą prace staramy się aby dzieci czuły się u nas jak w drugim domu. Sukcesy naszych wychowanków, zarówno duże, jak i  małe, są przez nas dostrzegane i doceniane.

 

 

 

ZAŁOŻENIA NASZEGO OŚRODKA

 

1. Umożliwiamy wielostronny rozwój dzieci poprzez kompleksową rewalidację (działania edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze). 

Działania:

 • Prowadzenie terapii psychologicznej, logopedycznej, ruchowej
 • Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 • Prowadzenie zajęć w Sali Doświadczania Świata
 • Prowadzenie grupowych zajęć logorytmicznych
 • Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć kynoterapeutycznych

2. Uczymy samodzielności, wzajemnej pomocy i współpracy w grupie, przygotowujemy do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości wychowanka.

Działania:

 • Organizowanie w ośrodku różnego rodzaju zajęć i działań uczących samodzielności, wzajemnej pomocy i współpracy w grupie,
 • Wprowadzenie wzajemnej pomocy jako elementu stałego podczas codziennych czynności: ubierania, sprzątania, przygotowywania posiłku.
 • Organizowanie wyjazdów i wycieczek edukacyjno - wychowawczych

3. Wspieramy indywidualne zainteresowania i pasje naszych wychowanków.

Działania:

 • Przygotowanie przedstawień teatralnych,
 • Coroczna organizacja” Dnia Sportu” – gry i zabawy ruchowe na boisku sportowym
 • Uczestnictwo w wyjazdach i wycieczkach krajoznawczych, edukacyjnych.

4.  Włączamy do życia w społeczeństwie. Ośrodek dba o integrację wychowanków ze społecznością lokalną.

 Działania: 

 • Coroczny udział w „Przeglądzie Kolęd i Pastorałek”  dla osób   niepełnosprawnych,
 • Wykonanie kartek okolicznościowych dla władz lokalnych, przyjaciół, znajomych i sponsorów ośrodka dla dzieci z parafii Chałupki Dębniańskie,
 • Działalność ośrodkowej drużyny harcerskiej,
 • Uczestnictwo w lokalnych imprezach okolicznościowych,
 • Wyjazdy do kina,
 • Współdziałanie z lokalnymi gazetami

5. Zapewniamy realizację potrzeb psychicznych, emocjonalnych i duchowych wychowanków.

Działania:

 • Cotygodniowa katecheza w ośrodku, systematyczny udział we Mszy Św.
 • Coroczna wizyta Św. Mikołaja w ośrodku,
 • Organizowanie wieczerzy wigilijnej, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek,
 • Organizowanie spotkania wielkanocnego,
 • Udział w muzycznych zajęciach grupowych, wspólne muzykowanie i śpiewanie,
 • Wyjazdy do Muzeum Ziemi Leżajskiej w celu obejrzenia organizowanych wystaw 

6. Prowadzimy aktywne zajęcia na łonie natury, pozwalające na lepsze jej poznanie i doświadczenie.

Działania: 

 • Rozwijanie wiedzy dotyczącej pór roku podczas regularnych spacerów,
 • Stymulacja polisensoryczna poprzez spacery do lasu,
 • Coroczne organizowanie imprezy z okazji „Dnia Dziecka” nad zalewem „Czyste” – gry i zabawy na łonie natury

7.  Dążymy do pełnego zaangażowania rodziców w życie ośrodka, staramy się współpracować z nimi na zasadach partnerskich.

Działania:

 • Włączenie rodziców w przygotowanie zabawy choinkowej,
 • Spotkania dla rodziców o charakterze szkoleniowym i informatycznym,
 • Organizowanie wspólnej wycieczki z rodzicami,
 • Utrzymywanie regularnego kontaktu specjalistów z rodzicami w formie spotkań, rozmów telefonicznych, notesów korespondencji

8.  Dążymy do wzbogacania oferty ośrodka o nowe, innowacyjne rozwiązania terapeutyczne i rehabilitacyjne. Doskonalimy swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez różnego rodzaju szkolenia i kursy.

Działania:

 • Udział w szkoleniach,
 • Udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Samokształceniowego Logopedów

9.  Uczymy troski i empatii do zwierząt.

  Działania:

 • Dokarmianie ptaków w zimie poprzez dbanie o ośrodkowy karmnik,
 • Dbanie o ośrodkowe akwarium,
 • Prowadzenie hodowli patyczaków,
 • Wyjazdy do miejsc ciekawych przyrodniczo, promujących ekologię

10. Dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków.

  Działania:

 • Stan techniczny całej placówki i wyposażenie gwarantują pełne bezpieczeństwo,
 • Sale zajęciowe urządzone są w sposób funkcjonalny i bezpieczny dla wychowanków,
 • Ośrodek zapewnia właściwą opiekę podczas zajęć oraz innych aktywności realizowanych poza placówką,
 • Zapewniamy opiekę i bezpieczeństwo podczas dowozu dzieci do ośrodka.