Get Adobe Flash player

Śladami Wielkich Polaków.

W dniu 31.10.2018 roku wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjnego- Wychowawczego w Laszczynach należący do grupy harcerskiej Nieprzetartego Szlaku odwiedzili leżajskie miejsca pamięci narodowej.

Pomniki oraz mogiły Wielkich Polaków są świadectwem bogatej historii miasta. Udział w wycieczce posłużył kształtowaniu postawy patriotycznej oraz szacunku wobec historii.