Terapia ruchowa Metodą dr S. Masgutowej

10 kwietnia 2019

Podczas terapii ruchowej wykorzystujemy metodę dr S. Masgutowej. Jest to neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana do dzieci jak i dorosłych, w różnym stanie fizycznym i umysłowym, opiera się na diagnozie i korekcji schematów odruchów. Techniki pracy ze schematami odruchów mają za zadanie aktywizację układu proprioceptywnego, przedsionkowego, taktylnego i słuchowo- wzrokowego w celu optymalizacji funkcjonowania, uczenia. Wspierają rozwój różnych umiejętności poznawczych i mechanizmów samoregulacji.
Odruchy są to automatyczne, mimowolne, stereotypowe reakcje mięśni, będące odpowiedzią na bodziec sensoryczny. Pojawiają się już w życiu płodowym i są generowane z poziomu pnia mózgu. Reakcje te są niezbędne dla przetrwania niemowlęcia, w pierwszych 12 miesiąca życia. Ich obecność po ukończeniu pierwszego roku, negatywnie wpływa na optymalne funkcjonowanie na poziomie korowym. Przedłużająca się aktywność odruchów pierwotnych może hamować rozwój odruchów posturalnych, co uniemożliwia wykształcenie autonomicznej (podświadomej) kontroli postawy, równowagi, koordynacji i utrudnia prawidłowy rozwój.

Facebook

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2022   |  OREW Laszczyny  |  Realizacja: DKAmedia